แมวที่มีเวทย์มนต์ทำให้คนหลงรัก

แมวที่ประกวดได้แชมป์ หรือแมวสายเลือดแชม์เนี่ยทำไมจึงแพง - Copy

1 min read

แมวที่ผ่านการประกวดและได้ตำแหน่งแชมป์นั้นจะถูกตรวจสอบมาตราฐานตามหลักเกณฑ์การตัดสินที่อ้างอิงหลักพื้นฐานกับ Breed Standard ของแต่ละสายพันธุ์ของแต่ละสมาคม ตลอดจนดูภาพรวมของแมวแต่ละตัวแล้วว่าเหมาะสมจะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ที่ดีได้

Read More  

เมนคูน !! แมวอะไรตัวใหญ่จังเลย - Copy

1 min read

การที่แมวเมนคูนจะตัวใหญ่ได้นั้น มันมีหลายๆปัจจัยประกอบกัน - โครงสร้างใหญ่ มีส่วน 70% - การดูแลด้านโภชนาการ อาหารการกิน มีผล 30 % - อุปนิสัยการกินของแมวเอง มีผล20%

Read More  

PR .DW Tigercooncat Bruno ได้รับตำแหน่ง 🏆รางวัลแมวอันดับท๊อปของไทย, Divisional Winner (DW) 🇹🇭 จากสมาคม CFA ประเทศสหรัฐอเมริกา Season 2021/2022

1 min read

Read More