1 min read
ประโยชน์ของ microchip  และ รีวิว ฝังไมโครชิฟ แบบละเอียด
เนื่องจากประเด็นน้องเจ้าสัวที่โดนกู้ภัยจับปล่อยป่า จนน้องเสียชีวิต  ทางฟาร์มแมว tigercooncat รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก  และจากเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ทางภาครัฐหันมาตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์ให้มากกว่านี้  โดยการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทางออกที่ไม่ยากเกินไปในตอนนี้ที่พอจะเห็นทางคือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนต้องฝัง Microchip เพื่อบันทึกประวัติของสัตว์เลี้ยง   ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ  Microchip ให้ใช้กันอย่างแพร่หลาย   ส่วนทางฟาร์มของเราก็เล็งเห็นความสำคัญในการบันทึกประวัติของสัตว์เลี้ยง โดยลูกแมวที่ออกจากฟาร์มของเราไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563  ทุกตัว จะได้รับการฝัง Microchip ระบุตัวตนทุกตัว และเพื่อเป็นความรู้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือน้องแมวที่สนใจจะนำแมวไปฝัง Microchip     จึงอยากเล่าเรื่องราวและประโยชน์ของ Microchip รวมถึงรีวิวขั้นตอนการฝัง Microchip ให้ได้อ่านกันอย่างละเอียดทุกขั้นตอนค่ะ 


Microchipคืออะไร  ทำไมต้องฝัง Microchip ให้แมว เรามีคำตอบมาให้


Microchip (Microchip) เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก บรรจุอยู่ในครอบแก้วซึ่งผ่านการทดลองและใช้ในตัวสัตว์จริงทั่วโลกจนเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกายสัตว์ โดยMicrochipจะถูกกำหนดหมายเลขไว้ภายในจากโรงงานผู้ผลิต เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขนั้นๆได้ การอ่านหมายเลขต้องใช้ เครื่องอ่านรหัส Microchip (Microchip Reader) เป็นตัวแสดงผล การติดตั้ง Microchipจะทำโดยใช้เข็มที่ปลอดเชื้อแล้วโดยการฆ่าเชื้อโดยก๊าซ Ethylene Oxide ฉีดMicrochipที่มีขนาดเล็กประมาณเม็ดข้าว เข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณหลังของลูกแมว 


 ประโยชน์ของ Microchip

1. ช่วยในการขึ้นทะเบียนให้กับแมว   หลังจากแมวของเราได้รับการติดตั้ง Microchipเรียบร้อย สัตวแพทย์ผู้ทำการติดตั้งจะนำเลขMicrochipไปบันทึกในเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ในระบบฐานข้อมูล  ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง มีกฎหมายบังคับให้ผู้เลี้ยงแมวทุกคนต้องขึ้นทะเบียนแมวของตน มีการกำหนดให้ทำวัคซีนโรคพิษสุยัขบ้ากับแมวที่จดทะเบียนไว้ทุกตัว ข้อดีที่เกิดขึ้น คือสามารถที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศได้ รวมถึงการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนกับสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

2.  การนำแมวเดินทางระหว่างประเทศ
หลายๆประเทศเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในยุโรป มีข้อบังคับที่เข้มงวดว่า สัตว์เลี้ยงที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ต้องได้รับการฝังMicrochipให้เรียบร้อยแมวนำเข้าทุกตัวที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทุกตัวก็เช่นกันนะคะ จะได้รับการฝัง Microchip มาแล้ว เช่นเดียวกับประเทศไทย ปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้กฎเรื่องสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่จะต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ต้องได้รับการฝังMicrochip และทำวัคซีนพิษแมวบ้าอย่างน้อยหนึ่งเข็ม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีก่อนเดินทาง
3. กรณีแมวหายหรือถูกขโมย ในกรณีสัตว์เลี้ยงซึ่งได้รับการติด Microchip บังเอิญหลุดออกไปจากบ้าน แม้ว่าตัว Microchip จะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เหจจุบันก็ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทำได้ โดยมีขนาดเล็กฝังติดไปกับตัวสัตว์)  แต่หากมีผู้ไปพบเจอ รับอุปการะไว้และนำมาให้ศูนย์ติดตั้ง Microchip ที่มีอยู่ตรวจสอบเลขหมาย หรือหน่วยงานของกทม. พบเข้า ก็สามารถที่จะทราบเลขประจำตัว และสามารถตรวจสอบหาเจ้าของได้จากฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ สัตว์เลี้ยงก็จะถูกนำส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย  เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบังคับใช้ และก็ไม่มีการรณรงค์ให้ความรู้ดังนั้นประโยชน์ในด้านนี้มีน้อยมาก


4. ช่วยตรวจสอบให้การซื้อขายแมวไม่ผิดตัว 
Microchipจะทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นอย่างสบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้ผู้ขายเกิดความน่าเชื่อถือเพราะช่วยยืนยันความถูกต้องของแมว ผู้ซื้อเองก็สบายใจว่าได้สัตว์เลี้ยงตัวเดียวกับตอนจองจากการตรวจสอบกับรหัส Microchip  ในส่วนของผู้ขาย หากแมวที่ลูกค้าซื้อไป ได้รางวัลจากการประกวดต่างๆ ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อมาจากท่านแน่ๆ ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ชื้อ การมี Microchipในแมวจะเสมือนหนึ่งความรับผิดชอบของผู้ขายต่อแมวตัวนั้นๆทีเดียว 
5. เป็นข้อบังคับในการประกวดแมว  ในการประกวดสัตว์เลี้ยงระดับสากลหลายรายการ มีการกำหนดอย่างชัดเจนให้สัตว์เลี้ยงที่เข้าประกวดต้องได้รับการฝังMicrochip เหตุผลหนึ่ง คือ เพื่อเป็นการระบุตัวตนสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันปัญหา ที่เกิดจากการสลับตัวกัน เช่น ลงทะเบียนไว้ตัวหนึ่ง แต่แอบนำอีกตัวนึงมาประกวดแทน  


6. เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์  การทำ Microchip ในพ่อแม่พันธุ์แมว  รวมถึงผลิตผลในรุ่นต่อๆมา จะทำให้เกิดความแน่นอนในการยืนยันสายพันธุ์ และในกรณีที่มีการถ่ายทอดกันมาหลาย ๆ รุ่น ก็ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้


...ประโยชน์ของMicrochipหลักๆก็มีประมาณนี้ค่ะ 


ขั้นตอนการฝังMicrochipก็ไม่ยากนะคะ เด็กๆที่บ้านจะใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์พนาลัยค่ะ ใกล้บ้านและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปค่ะ  


คุณหมอจะมีซอง Microchip มาให้เราเลือกเลขนะคะ รหัสMicrochipที่ได้มาตราฐาน ISO และ ICAR ซึ่งกทม. ยอมรับให้ใช้ในการขึ้นทะเบียนแมวได้ นั้นต้องเป็นMicrochip 15 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 9 เท่านั้น และ Microchipที่ได้มาตราฐานต้องบรรจุในเข็มที่ยาอยู่ในซองที่อบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส Ethylene Oxide แล้ว ดังนั้นถ้ามาในรูปนี้ มั่นใจได้ว่า เมื่อทำการฝังMicrochipไปจะไม่มีการติดเชื้อที่แผลคุณหมอเอาเครื่อง Reader หรือเครื่องอ่านรหัสMicrochip มาทำรสแกนเข็มที่บรรจุMicrochipเพื่อเช็กก่อนว่าในเข็มได้บรรจุMicrochipไว้แล้ว จะได้ไม่เจ็บตัวโดนเข็มจิ้มฟรีๆ และเพื่อทำการตรวจสอบรหัสของMicrochipที่ สติ๊กเกอร์ข้างซองว่า ตรงกับเลขที่ขึ้นบนเครื่อง Reader หรือไม่
เอาเลขที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่อง Reader มาตรวจสอบ ถ้าตรงก็ดำเนินการต่อได้  และ ก่อนทำการฝังMicrochip ต้องทำการสแกนหาที่ตัวแมวก่อนว่าเคยได้รับการฝังMicrochipแล้วหรือยัง ถ้าไม่เคยจะขึ้นว่า not found นะคะ ทำการฝังMicrochip โดยการใช้เข็มที่บรรจุMicrochipทำการฉีดเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนัง บริเวณระหว่างหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งเป็นมาตราฐานสากล การที่จะ แทงเข็มบรรจุMicrochipเข้าไป ต้องทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดด้วย Alcohol 70 % ก่อนทุกครั้ง

จากนั้นก็ทำการ สแกนหา Microchip ที่ตัวแมวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าMicrochipได้เข้าไปอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังเรียบร้อยแล้ว ต้องมีเลขขึ้น

 
ส่วนค่าใช้จ่ายก็ 550 -650 บาทต่อตัวนะคะ แต่ครั้งนี้เสีย 650 บาทค่ะ แต่ระยะหลังๆที่ไปฝัง จะเสียเพียง 550 บาท ยังไงสอบถามค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาโดยตรงนะคะ  และสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาจากโรงพยาบาลคือเอกสารใบรับรองMicrochip ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมีการเก็บประวัติของแมวที่มาฝัง Microchipไว้ที่โรงพยาบาล แต่จะยังไม่ทำการลงทะเบียนในระบบให้ซึ่งเจ้าของจะต้องนำเอกสารได้ที่ได้จากโรงพยาบาลที่มี Barcode 15 หลักไปลงทะเบียนในเว็บไซด์ ด้านล่างนี้แล้วทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ 
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สนใจจะนำแมวของท่าน ไปรับการฝังMicrochip นะคะ 

หากชอบบทความของเรากด like ให้เป็นกำลังใจแม่แมวด้วยนะคะ ถ้าอยากให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็อนุญาตให้แชร์ต่อได้เลยนะคะ  และฝากติดตามสาระดีๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวเมนคูน และการดูแลแมวของฟาร์มเราได้ที่เพจ tigercooncat maine coon นะคะ และฝาก website : tigercooncat.com ของฟาร์มเราด้วยนะคะ  
 
ขอบคุณสำหรับการติดตาม Tigercooncat Maine coon ค่ะ