งานประกวด WCF National 2019 ( February 23,2019)


1 min read

งานประกวด WCF National 2019 ( February 23,2019)

ผลงาน Issycozy Bena

CAC 1

Nom bis

Best Adult Long Hair 

Best of Best II (Adult) 


Judges

Alicja Biadasz (AB.Poland)

Ekaterina Drozhzhina (AB.Poland)